Drie Gevolgen door Economische Ontwikkelingen voor WebshopsIn een voorgaand artikel hebben we gesproken over anticyclische performance marketing, echter wat betekenen de huidige economische ontwikkelingen (door het coronavirus) nu voor performance marketing kanalen zoals Google Shopping?

Stagnerende trends hebben gevolgen voor:

  • Klantvraag
  • Leveranciers (aanbod)
  • Aankoopbereidheid en orderwaarde

Ad. Klantvraag

De klantvraag kan afnemen door conjunctuur veranderingen. Dit komt door het volgende, namelijk de zogenaamde Velocity of Money. Velocity of Money is het principe dat de omloopsnelheid van geld hoog ligt in hoogconjunctuur en laag ligt in laagconjunctuur. Wanneer er onzekerheid is over banen, economie, gezondheid enzovoorts, neigen mensen minder te consumeren. Dit heeft direct impact op de klantvraag (afhangende natuurlijk in welke sector).

De klantvraag is binnen Google Shopping (en Google Ads in geheel) natuurlijk te zien door middel van Vertoningen en Kliks (wat de interesse in de geboden waarde propositie toont).

Ad. Aankoopbereidheid en orderwaarde

Indien de klantvraag er is zal prijs en prijstransparantie mogelijk een impact hebben op het daadwerkelijk uiteindelijke koopgedrag. Mensen zullen misschien veel meer gaan vergelijken tot ze echt overgaan tot aankoop. Laat je niet verleiden tot een prijsoorlog, dat erodeert marges en cashflow. Blijf trouw aan de waarde propositie.

Ook is er de mogelijkheid dat de orderwaarde daalt, dat mensen wel overgaan tot aankoop maar voor een lager bedrag gezien de onzekerheid.

Ad. Leveranciers (aanbod)

Een ander gevolg van economische ontwikkelingen en in dit specifieke geval corona is de haperingen in de toevoer van producten. Zo staan vrachtwagens stil aan diverse grenzen waardoor webshops niet altijd het geboden aanbod ook daadwerkelijk kunnen voeren. Bij zowel een gelijkblijvende, dalende of stijgende klantvraag en aankoopbereidheid zal problemen met leveringen een negatieve impact hebben op financiële resultaten.

Wil je met iemand sparren die niet alleen het Google Shopping kanaal door en door kent, maar ook de gevolgen voor  ecommerce en het business model breed, neem dan contact met ons op!