Omdat we een globale samenleving zijn, waarbij wij (Europa) ook veel van elders halen, denk aan China, is de impact van containerprijzen wel degelijk van belang. Dit gebeurde al een paar jaar geleden. Helaas geeft de World Container Index van 4 januari 2024 geen positiever beeld. De prijs per container is enorm gestegen, van $61 naar $2670.

World Container Index 2024

Macro economisch zal dit mogelijk/waarschijnlijk leiden naar wederom een stijging in inflatie omdat de kosten (hoogstwaarschijnlijk) doorberekend zullen worden naar consumentprijzen.

Dit zal ook impact hebben op ecommerce. Daar waar China en andere lage loon landen een voordeel zijn, kunnen ze nu ook een nadeel zijn. Of het nadeel net zo groot is als de hogere prijzen die men moet betalen wanneer bedrijven producten uit Europa halen, hangt per sector af, maar het zal zeker impact (gaan) hebben.

Ben jij voorbereidt op dergelijke ontwikkelingen?