Google Merchant Center's Supplemental Feed Om CMS Beperkingen Op te Lossen

Bron afbeeling: GeekSeller Support

Soms zijn er (ecommerce) CMS’en die niet heel dynamisch en uitgebreid zijn als het aankomt op feed-generatie en feed bewerkingen. Dat laatste is natuurlijk het makkelijkste via een datafeed manager zoals DataFeedWatch en Channable.

In dit artikel lees je hoe je een zogenaamde Supplemental Feed kunt gebruiken om CMS beperkingen op te lossen door de inzet van een dergelijke feed.

Onlangs kregen we te maken met een CMS dat op de één of andere manier de product data zeer gefragmenteerd of zelfs niet exporteerden in een XML. Na onderzoek en contact te hebben gehad was er in deze context (die we verder niet uit de doeken zullen doen) niet veel anders te doen dan het inzetten van een supplemental feed.

Google haar omschrijving van een supplemental feed is als volgt:

A supplemental feed is a secondary data source used to provide more details or update existing details, such as required or optional product attributes, that may be missing from your primary feed. A supplemental feed can’t be used to add or remove products or be used as a standalone feed.

Het is dus een tweede data bron waarin je aangeeft dat Merchant Center daar (bepaalde) gegevens/datavelden uit kan halen.

In ons geval werden (om er een paar te noemen), de GTIN’s, omschrijvingen en beschikbaarheid verkeerd of onvolledig uitgelezen uit de primaire XML/feed. Dit was via de backend ook niet op te lossen (en plugins voor dit CMS zijn er niet).

Hoe maak je deze aan?

  • Creëer een supplemental feed onder het kopje Feeds
  •  Belangrijkste kolom/dataveld is ID, want daarmee match het Merchant Center de gegevens uit de supplemental feed met de primaire feed.
  • Voeg de kolommen/datavelden toe waarvan je geupdate of aanvullende informatie van mee wil geven (per ID)
  • Vergeet niet om Regels toe te voegen waarin je aangeeft wat het Merchant Center bij welke kolom/dataveld moet doen bij welke instantie. Bijv. ALS veld leeg is in primaire feed, dan GTIN uit supplemental feed halen.

Mocht je een dergelijke situatie hebben waarbij je tegen beperkingen aanloopt van jouw CMS en toch verrijkingen wilt doen aan jouw feed?

Neem dan contact met ons op. Wij zullen kijken of er toch mogelijkheden zijn om de primaire feed vanuit het CMS te optimaliseren, en zoniet zullen we de supplemental feed zo maken dat alles door kan komen wat jij als adverteerder graag wil.