Er is veel te doen omtrent de continue automatisering van Google (en andere platforms). De vraag rijst dan vaak, wat voor toegevoegde waarde hebben bureaus dan? Wat kan de adverteerder zelf nog?

Natuurlijk verschilt er niet zoveel met handmatige strategieën, sommige werken bij de ene adverteerder wel, bij de ander niet enzovoorts. Het blijft een proces van trial & error. Dát naast het voorzien van inzicht blijft mensenwerk en de toegevoegde waarde / specialisme van (niche) bureaus.

Welke werkt nu beter, Google haar gang laten gaan of zelf doen?
Hier is geen makkelijk antwoord op te geven. Allereerst moet er geconstateerd worden dat de verdere automatisering niet te stoppen is. Wat nu nog handmatig gestuurd kan worden, kan over een maand of zes zomaar weg zijn.

Ten tweede, zoals hierboven aangegeven, de ene keer werkt handmatig beter (wat betreft doelstellingen, bijvoorbeeld ordervolume en/of ROAS), de andere keer hebben de algoritmes het ‘beter’ voor elkaar en outperformed het de handmatige resultaten.

Het is de uitdaging om de diverse mogelijkheden te blijven testen en te zien welke (combinatie van) strategieën de beste resultaten geven op dat tijdstip (en externe factoren).

Hoe kan ik te werk gaan om dit systematisch en gestructureerd te testen?

Doelstellingen
Binnen Google Shopping zijn de doelstellingen vaak tweeledig. Omzetvolume en ROAS.

Bied strategie
De derde dimensie is het type bied strategie, handmatig (handmatige CPC), semi automatisch (Doel ROAS, Klikken Maximaliseren enz), vol automatisch (Smart Shopping)

Productaanbod
De vierde dimensie is het aangeboden productaanbod binnen Shopping. Adverteer je met de volle 100% van het assortiment, of 20% die 80% van de omzet genereert, of x% met de hoogste marges.

Je kunt nu in een tabel al deze dimensies in kaart brengen. Het zal bestaan uit diverse combinaties tussen productaanbod en bied strategie die zorgen voor een bepaald resultaat.

Enkele ervaringen die wij hebben

 

Conclusie
Wanneer een bepaalde combinatie van dimensies goed lijkt te werken, blijf als adverteerder of bureau je altijd afvragen of dit het hoogst haalbare is? Hoe weet je zonder te testen dat een bepaald omzet/ROAS niveau het maximale is wat er te halen valt uit een account?

Documenteer goed welke combinaties goed werken met de daarbij gepaarde resultaten. Je kunt dan na suboptimale combinatie weer terug naar de best presterende, of er kan een nieuwe combinatie getest worden.

Heb je vragen over bied strategieën, systematisch testen van combinaties of een andere vraag? Neem contact met ons op.