Google Shopping neemt een belangrijke plek in de marketingstrategie van eCommerce-bedrijven, omdat het een krachtig verkoop kanaal kan zijn om potentiële klanten te bereiken en omzet te genereren. In veel gevallen zien we ook dat dit zo is, op basis van de omzet via Shopping vergeleken met de totaal gegenereerde omzet.

E-commerce bedrijven gebruiken Google Shopping als een manier om bottom-funnel hun producten te promoten en de zichtbaarheid van hun merk te vergroten. Bottom-funnel (onderaan de funnel) houdt in dat het dicht op de conversie zit. Wanneer gebruikers (afhankelijk van de zoektermen) specifiek zoeken naar bepaalde producten, converteert dit middels Google Shopping relatief goed. Tuurlijk kun je Google Shopping ook mid- en top-funnel gebruiken, maar dan zullen de kosten in de meeste gevallen vrij hoog zijn, daardoor kan Shopping voor zichtbaarheid/branding inefficiënt zijn. Mogelijk zijn tekst advertenties daar een efficiënter middel toe.

Wat de gehele ecommerce marketing strategie is of moet wezen, dat hangt af per propositie en doelgroep. Dit geldt natuurlijk ook voor het kanaal Google Shopping an sich.

Begin eerst met de doelen die marketing kunnen ondersteunen, dit zijn de volgende drie:

  • Branding (top- en mid funnel)
  • Acquisitie (bottom-funnel)
  • Retentie (terugkerende kopers, gehele funnel)

Op basis van de doelstellingen, waar de organisatie staat en of de propositie retentie kan gebruiken, kun je bepalen in welke van de drie doelen er op een bepaald moment geinvesteerd moet worden om financiële doelstellingen te behalen. Zoals je ziet zijn de doelen verdeeld over de funnel of customer journey. Wanneer je de propositie, doelgroepen en concurrentie plot tegen de doelstellingen, kun je in een matrix invullen wat je per doel (branding, acquisitie en retentie) moet doen.

Bij de marketing mix aangekomen, veel kanalen hebben een versterkend effect op elkaar. Een veelgebruikte aanpak die wij regelmatig inzetten (wederom, altijd afhangende van propositie en doelgroep(en)), is het inzetten van specifieke kanalen die effectief zijn voor specifieke campagnes en zogenaamde ‘always-on’ campagnes. Denk aan een mix van Instagram, Facebook, Pinterest, Affiliate Marketing, SEO etc. Sommige kanalen zitten meer op brand building, de andere weer meer op de aankoop en weer anderen op de gehele funnel. Dit kan als eerste exercitie een klus zijn om uit te zoeken, maar het is het waard. Zonder goede strategie (strategie betekent ook wat je niet kiest) zullen jouw budgetten en investeringen naar alle waarschijnlijkheid ineffciënt en ineffectief zijn.

Kortom, Google Shopping is een krachtig kanaal binnen de marketing mix en in de marketingstrategie van eCommerce-bedrijven, omdat het kan helpen bij het aantrekken van potentiële klanten en het genereren van relatieve significante omzet. Kom tot een goede ecommerce marketing strategie en je zult zien dat Google Shopping en de gehele mix van kanalen (in combinatie met de rest van de marketing mix) efficiënter zullen zijn. Indien het plan niet blijkt te brengen wat verwacht was, kan dat aangepast worden omdat er een gedachte achter zit.

De allerbelangrijkste tip: begin bij jouw bedrijf, financiële doelstellingen, propositie en doelgroep, vanuit daar bepaal je de marketing strategie en vanuit daar weer de marketing mix. Begin niet te redeneren vanuit de kanalen met de gedachte van ‘omdat anderen het doen’. We hebben vaak gezien dat dit tot ontevredenheid leidt.

Hulp nodig, laat het ons weten!