Google heeft het Merchant Center vereenvoudigd door ‘primair land van verkoop’ en ‘aanvullende landen’ als opties en proces te verwijderen. Nu kun je als adverteerder één feed selecteren waar alle landen (en dus targeting) in staan.

Hoe target je op specifieke landen?

Google heeft in plaats van ‘primair land van verkoop’ en ‘aanvullende landen’ nu feedlabels gemaakt met tweeletterige landcodes. Hiermee kun je als adverteerder landen targeten die vergelijkbaar zijn met wat al bestaat. Voor bestaande feeds heeft Google het feedlabel automatisch ingesteld op de 2-letterige landcode van het oorspronkelijke veld ‘primaire land van verkoop’, zodat bestaande targeting ononderbroken doorgaat.