Voor veel ecommerce partijen is Google Shopping het grootste omzetkanaal. Toch valt of staat de omzet die gegenereerd wordt via Google Shopping niet op zichzelf. Door al de jaren heen heeft een lang bestaand marketingconcept zich nog steeds bewezen, de afstemming van de marketing mix onderling en met het business model.

Alleen een afgestemde marketing mix zorgt voor effectieve omzet generatie. Als bepaalde marketing Ps niet op elkaar zijn afgestemd, of op het business model, kan een onderneming alsnog omzet genereren, maar niet kosten-effectief. Wel omzet, maar minder winst dan gegenereerd had kunnen worden.

Zo zijn er drie belangrijke componenten (ook al zijn er vier, vijf of zeven marketing Ps).

  • Dat wat je verkoopt in een gegoten jasje (producten, pricing, productaanbod, diep en/of breed, leveringsvoorwaarden, waardepropositie in zijn geheel).
  • De site en/of app waar je de producten verkoopt.
  • De kanalen die naar de site en/of app verkeer leiden om vervolgens de producten te kopen om zo omzet en winst te genereren.

Alleen een afgestemde marketing mix genereert effectief omzet

Je kunt nog zoveel investeren in online marketing en advertising, maar als de site en/of producten, pricing en leveringsvoorwaarden niet optimaal zijn (vanuit klant perspectief), genereer je sub-optimaal omzet.

Je kunt nog zo een goede site hebben of waarde propositie, als de online marketing en advertising sub-optimaal is, zal omzet generatie nooit maximaal zijn.

Je kunt nog zo een goede site en relevante advertising doen, als de producten en waarde propositie in de ogen van de klant niet aantrekkelijk genoeg is, genereer je minder omzet dat had gekund.

Daarom zijn we bij GoogleShoppingSpecialist niet alleen specialist in dit belangrijke kanaal, maar ook ecommerce en business consultants. Shopping kan niet in silo gezien worden. Alles moet relevant en effectief op elkaar afgestemd zijn. Wij helpen je daarbij zodat uiteindelijk het Shopping kanaal ook optimaal omzet genereert.

Google Shopping: Te Belangrijk om ons niet te betrekken.