Gebrek aan product inzicht en resultaten in Performance Max campagnes? Het ontbreken van inzicht en resultaten per product of zoekwoord enzovoorts is zeker een uitdaging, omdat we nog meer overgeleverd zijn aan de grillen van Google haar algoritmes. Echter, met het onderstaande rapport is het wel degelijk mogelijk om inzicht te verkrijgen in de product resultaten binnen een Performance Max campagne!

Hoe?
Ga naar Rapporten
–> Vooraf gedefinieerde rapporten
–> Shopping
–> Shopping – Artikel ID
–> Voeg Campagnetype toe, na Artikel ID
–> Voeg Campagne(naam) toe, na Campagnetype
–> Voeg al de metrics toe die je nodig hebt voor de analyse.

Product resultaten inzien van Performance Max campagnes in Google Ads

Op basis van Performance Max campagne opzet (bijv. op basis van Artikel ID, kun je degene die niet het gewenste resultaat genereren, uitvinken in de selectie en zo verder gaan met de selectie producten die wel renderen.

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld twee campagnes te maken, eentje voor de top producten die werken, eentje voor de producten die zich niet bewezen hebben of helemaal nog geen (of zeer weinig) verkeer hebben toebedeeld gekregen door Google. Ook dit gebeurt binnen Performance Max, dat een klein aantal producten zichtbaarheid genieten en het overgrote deel niet of nauwelijks.

Het inrichten van resultaat-gedreven campagnes binnen Performance Max hebben ook een keerzijde, namelijk dat de advertenties niet heel relevant op de onderliggende categorieën gemaakt kunnen worden. Titels en beschrijvingen zullen vrij generiek moeten blijven, wil de zoekopdracht, advertentie en landingspagina combinatie zo relevant mogelijk zijn.

Een oplossing hiervoor is om bijvoorbeeld per categorie twee Performance Max campagnes te maken, eentje voor de converterende producten, eentje voor de niet-converterende producten. Of dit wenselijk is moet per case bekeken worden.

Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben bij het inrichten van Performance Max campagnes? Neem dan contact met ons op!

Ja, help mij met Performance Max!