Significante Stijging in Google Ads-Uitgaven & Opkomst Temu in 2023In het laatste kwartaal van 2023 is er een stijging van 17% op jaarbasis waargenomen in de Google Ads uitgaven in de Verenigde Staten. Deze toename komt door een groeiende concurrentie, aangezien adverteerders hun investeringen in Google Ads uitgaven verhogen, wat resulteert in een prijsstijging van de CPCs.

Dit laat het Digital Ads Benchmark Report van Tinuiti zien wat gisteren is gepubliceerd. De klikgroei van Google bleef stabiel op 8% op jaarbasis, terwijl de kosten per klik versnelden tot 9% gedurende dezelfde periode.

Het rapport benadrukt het belang van apparaten in deze context. Mobiele zoekadvertenties blijven de leiding nemen in het genereren van klikken op Google-zoekadvertenties, met een stijging van 19% in uitgaven op jaarbasis, een toename van 10% in het aantal klikken, en een stijging van 9% in de kosten per klik. Voor desktops en laptops stegen de uitgaven met 15% op jaarbasis, het aantal klikken met 2%, en de kosten per klik met 13%. Wat betreft tablet-zoekadvertenties, waren er stijgingen van 4% in uitgaven, een daling van 13% in het aantal klikken, en een toename van 19% in de kosten per klik.

Opmerkelijk is de stijging in het gebruik van Performance Max-campagnes, waarbij 91% van de retailadverteerders deze campagnes opnam in hun strategieën tijdens het piekseizoen van kerstinkopen in het vierde kwartaal van 2023. In vergelijking met het voorgaande jaar, waarin slechts 80% van de retailers PMax-campagnes had geïntegreerd, wijst dit op een groeiende trend, hoewel recente gegevens suggereren dat de adoptie ervan lijkt te stabiliseren.

Temu en Google Ads

Een andere opvallende ontwikkeling is de opkomst van Temu als een belangrijke speler in Google Shopping zoekresultaten. In de laatste week van 2023 beschouwde 90% van de retailers Temu als een serieuze concurrent, vergelijkbaar met de constante aanwezigheid van Amazon in de afgelopen twee jaar. Hoewel Temu pas in 2022 in Google Shopping resultaten verscheen, nam de zichtbaarheid ervan in de eerste helft van 2023 aanzienlijk toe en bleef gedurende het hele jaar stijgen.

Ook bij onze Nederlandse klanten zien we her en der significante CPC stijgingen, jaar op jaar. Dit kan voor (nog meer) druk op de marge zorgen, maar we zien ook andere kosten in de waardeketen die voor druk zorgen. De continue stijging van CPCs kan niet voort blijven gaan, op gegeven moment zal er een correctie plaatsvinden. Minder adverteerders die door te lage winsten zich (deels) terug zullen trekken, wat waarschijnlijk voor een daling in CPCs zal zorgen.