Eigenlijk komt het hierop neer: Google Shopping = mobiel en de competitiviteit op Shopping blijft toenemen door grotere investeringen. Marketingland heeft een analyse gedaan van de performance van Google Shopping van Thanksgiving, Black Friday tot aan Cyber Monday.