Server-side tracking en Consent Mode v2 zijn beide benaderingen binnen de context van online tracking, maar ze richten zich op verschillende aspecten en hebben verschillende doelen. Hier is een uitleg van het verschil tussen beide:

 1. Server-side Tracking:
  • Doel: Server-side tracking verplaatst een deel van het trackingproces van de browser naar een eigen server. Hierbij worden gegevens op de server verzameld en verwerkt in plaats van direct op de browser van de gebruiker.
  • Waarom: Server-side tracking wordt vaak gebruikt om directe blootstelling van trackingtools aan gebruikers te verminderen. Ook omdat Google Chrome nu definitief vaarwel zegt aan third party cookies.
  • Implementatie: Het vereist een serverinfrastructuur voor gegevensverzameling, verwerking en doorsturen naar de diverse platforms die in gebruik zijn.
 2. Consent Mode v2:
  • Doel: Consent Mode v2 richt zich op het omgaan met privacy en toestemmingsbeheer. Het stelt adverteerders in staat om gepersonaliseerde advertenties te leveren op basis van het toestemmingsniveau van de gebruiker.
  • Waarom: Privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vereist vaak dat gebruikers toestemming geven voordat persoonlijke gegevens mogen worden verwerkt. Consent Mode v2 biedt een mechanisme om op een intelligente manier om te gaan met deze toestemming.
  • Implementatie: Dit kan door middel van een zogenaamd Consent Management Platform (CMP) of natuurlijk door IT/development in de code.

Belangrijkste Verschillen:

 • Doelstelling: Server-side tracking richt zich op het verwerken van trackinggegevens op de server, terwijl Consent Mode v2 gericht is op het beheer van toestemming en privacy.
 • Privacy: Beide benaderingen hebben betrekking op privacy, maar Consent Mode v2 is specifiek ontworpen om te voldoen aan de eisen van privacywetgeving en het beperken van tracking op basis van individuele gebruikers.
 • Technische Vereisten: Server-side tracking vereist een specifieke serverinfrastructuur, terwijl Consent Mode v2 meer gericht is op de implementatie van bepaalde toestemmingsmechanismen in trackingtools.

Beide zijn nodig, maar het zijn wel twee aparte elementen in het geheel van tracking en toestemming.