Advertentieplanning is een zogenaamde bodaanpassing om kosten te besparen of resultaten te verbeteren op dagen en/of tijdstippen dat adverteren minder of meer relevant is voor de adverteerder. In dit artikel leggen we uit waarom je deze planning zou moeten gebruiken, wanneer en hoe je deze inregelt.

 

 

 

 

Waarom advertentieplanning gebruiken?

Waarom deze bodaanpassing ofwel bod aanpassing gebruiken als je ook CPC’s kunt verlagen of verhogen? Wanneer je dat op het ‘niveau’ doet van de CPC van het zoekwoord of productgroep is de CPC gezet voor alle tijdstippen en alle dagen. Dit terwijl advertentieplanning een verfijning is op het zetten van een CPC. Je kunt een reguliere CPC zetten en wanneer het tijdsgewijs voor de site niet relevant is, de CPC afbieden of wanneer juist van groter belang, opbieden.

Een bodaanpassing is het toepassen van + of – x % wat toegepast wordt op de CPC van het zoekwoord, productgroep (of advertentiegroep CPC indien er geen biedingen zijn gedaan op ‘lager’ niveau).

Wanneer advertentieplanning inregelen?

Er zijn twee mogelijkheden om de advertentieplanning in te regelen: vanuit het bedrijf of op basis van data.

Vanuit bedrijfsdimensies

De eerste mogelijkheid is wanneer een bedrijf bepaalde aspecten met zich meebrengt qua tijd die ervoor zorgen dat je op bepaalde tijden en dagen niet zichtbaar wilt zijn bij de zoekers/potentiële kopers.

Stel dat een bedrijf alleen op werkdagen tussen 9 en 17 relevant (B2B) verkeer genereert, maar ’s avonds en in het weekend meer verkeer B2C verkeer trekt, dan helpt advertentieplanning je hierbij door het zo in te stellen dat je alleen op werkdagen tussen 9 en 17 zichtbaar wilt zijn (en de rest van de tijd dus niet).

Een ander scenario waar we ervaring mee hebben gehad is in de ‘bezorging business’. De bezorging is tijdsgebonden. Wanneer je pas vanaf 16:00 bezorgt en mensen zoeken ‘s morgens al dan kost dit alleen maar onnodig budget (tenzij de propositie er zich voor leent dat een ‘lag’/vertraging geaccepteerd is onder de doelgroep.

Op basis van data

Zoals in de intro aangegeven, zijn er twee ‘performance’ redenen om bodaanpassingen in te zetten (naast intrinsieke bedrijfsdimensies).

Wanneer je een ecommerce site hebt waar 24/7 producten gekocht kunnen worden, adviseren we de advertentieplanning in te zetten op basis data-analyse. Wanneer data uitwijst dat er op dag X en tijdstip Y veel wordt uitgegeven en niet of nauwelijks wordt geconverteerd, is dat een data-gedreven besluit om op die dag en tijdstip de bid modifier in te stellen.

Hoe analyseer je de data waarop je de advertentieplanning kunt instellen?
Dit doe je of middels de Rapporten dropdown rechtsboven. Naast Tools vindt je Rapporten, klik vervolgens op Vooraf Gedefinieerde Rapporten (dimensies), dan op Tijd en analyseer de twee rapporten Dag van de Week en Uur van de Dag. Deze twee rapporten laten helaas niet zien op welk uur van welke dag iets wel of niet gebeurt qua resultaten.

Wil je een dergelijk inzicht hebben, ga dan naar het tabblad Overzicht en scroll naar onderen waar je het blok Dag en Tijdstip vindt.

Advertentieplanning Dag & Tijdstip in Overzicht Google Ads

Hier vind je resultaten op basis van een metric die je kiest (bijvoorbeeld Conversies) en kun je per dag per tijdstip de resultaten zien.

Op welke niveau advertentieplanning inregelen?

Advertentieplanning kun je inregelen op campagne niveau. Ook om deze reden is het van belang dat de Shopping, Display en Tekstcampagnes zo zijn ingeregeld dat deze bodaanpassing ten opzichte van de inhoud van die campagne relevant is. Voor al de advertentiegroepen in de desbetreffende campagne zal de advertentieplanning van toepassing zijn.

Impact op CPCs

Wees bedacht wanneer er bodaanpassingen ingesteld zijn wanneer biedingen op zoekwoord en/of productgroep worden gedaan. Stel dat de CPC wordt verlaagd van 50 cent naar 30 cent, maar er staat een bodaanpassing (welke dan ook) ingesteld, dan zal het bod onderaan de streep alsnog hoger zijn wanneer er wordt opgeboden, en nog veel lager zijn wanneer deze is afgeboden.

Hoe regel je de advertentieplanning in?

Wanneer je in het Google Ads interface zit op Campagne niveau dan zie je links onderin in de het verticale menu onder Instellingen een rijtje bodaanpassingen, waaronder Advertentieplanning.

Nu zie je al de campagnes in het overzicht staan. Wil je het voor één campagne doen, ga dan eerst naar die desbetreffende campagne en klik dan op Advertentieplanning.

Daar zie je nu rechts van de Campagne namen de kolom Bodaanpassing staan waar je het percentage doorvoert waarop de CPC op- of af moeten worden geboden.

Advertentieplanning Bodaanpassing doen in Google Ads

Het percentage waarmee je iets op- of afbiedt hangt van de resultaten af. Mogen de advertenties op bepaalde tijdstippen überhaupt niet zichtbaar zijn, dan verlaag je de bodaanpassing met 100%. Dit komt ook voor wanneer er tijdens de nachtelijke uren wel kosten worden gemaakt maar niet converteert.

Resumerend, advertentieplanning is een middel om gericht resultaat-gedreven de kosten-effectiviteit te verbeteren.