Google Analytics Inrichten: De Basis Data Juist Hebben | Ons Advies

Klant: Online retailer
Doelgroep: B2C
Probleem: Online kanaalgegevens verschillen met Google Analytics data. Ondernemer durft geen data-gedreven besluiten te nemen op basis van de verschillen.

Case:
Er wordt wel vaker geschreven dat data de nieuwe olie is. Zoals (ruwe) olie eerst bewerkt moet worden om er iets mee te kunnen, geldt hetzelfde voor het gebruik van data.

De ondernemer in kwestie had significante verschillen tussen online kanaalgegevens en de gegevens die Google Analytics meet en aggregeert. Het opschonen en gelijk trekken van beide bronnen kan in de basis met een drietal acties ondervangen worden:

  • Referrals uitsluiten. Google Analytics sluit bankier referral URLs niet uit. Dit betekent dat bijv. INGbankieren.nl (de site die aangeroepen wordt wanneer de klant wil betalen) als kanaal wordt aangemerkt waar de bestelling vandaan komt. Dit is natuurlijk niet correct. Door dit op te schonen worden de bestellingen aan de juiste acquisitie kanalen toegekend.
  • IP adressen uitsluiten. Sluit jouw eigen IP adres(sen) uit om een objectief beeld te hebben van daadwerkelijke bezoekers. Dit geldt natuurlijk ook voor het kanaal zelf indien dit mogelijk is.
  • Begrijpen dat er verschillen zitten in manier van meten en weergeven van data tussen Google Analytics en kanalen an sich (denk aan Google Ads, Facebook enz enz).

Een Google Analytics scan haalde de issues boven water.