De campagne structuur van jouw Google Ads account, zowel tekst advertenties als Google Shopping advertenties bepalen enerzijds (voor een deel) de resultaten en anderzijds (de mate van) Business Intelligence die je snel uit het account kunt halen om onder andere inkoop te kunnen informeren.