Nu Google wel duidelijk heeft gemaakt dat het haar automatiseringsspurt niet meer gaat stoppen, is de vraag en uitdaging -vanuit zowel klant als bureau zelf- wat de rol van het bureau moet gaan zijn.