De waardeketen van Porter brengt vanuit haar invalshoek inzicht in primaire en secundaire activiteiten –die waarde toevoegen- die uiteindelijk resulteren in een winstmarge. Het model wordt vaak gebruikt om concurrentievoordeel bij een organisatie te onderzoeken. Hoe wij het zelf ook gebruiken is om bepaalde oorzaken en frictie te vinden wanneer er wel omzet en winst wordt gegenereerd, maar nog niet effectief (genoeg).

Waardenketen (value chain) van Porter

Bron: Bedrijfskundemodel.nl

Secundaire activiteiten

De secundaire activiteiten in de top van het model zijn ondersteunend aan de primaire activiteiten.

Infrastructuur

Hier valt te denken aan algemeen management, planning, boekhouding enzovoorts. Deze aspecten zijn ondersteunend aan het gehele bedrijf, niet een specifiek aspect binnen de bedrijfsvoering.

Human Resource Management

Activiteiten die betrekking hebben op werven, huren, trainen en ontwikkelen van personeel. Voor een groot deel van MKB is een belangrijk aspect binnen deze secundaire activiteit het uitbesteden of inhuren van competenties om processen mogelijk te maken en/of te verrijken. Dit heeft door eventuele flexibiliteit een impact op omzet en winstmarge. Binnen sommige sectoren is HR een belangrijk component voor het concurrentievoordeel.

Technologische ontwikkelingen

Hieronder vallen activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van processen binnen de organisatie. Gelijk aan HR, zijn technologische ontwikkelingen binnen bepaalde sectoren van grote invloed op het concurrentievoordeel wat een bedrijf zich kan verwerven.

Inkoop

Hier worden niet de ingekochte goederen of diensten zelf bedoelt, maar de procedures en processen die eraan ondersteunend zijn. Denk aan kwaliteitsregels en informatiesystemen. Verbeteringen in de inkoopmethodes kunnen van grote invloed zijn op de stabiliteit van inkomsten.

Primaire activiteiten

Inkomende logistiek

Alles wat te maken heeft met verwerking van goederen, opslag, voorraadbeheer enzovoorts. Bij dienstverleners ziet dit er heel anders uit dan bij product-aanbieders.

Productie (operatie)

Bij de productie (operatie) komen alle activiteiten om de hoek kijken waar de ‘input’ wordt omgezet in ‘output’. Van het produceren van het eindproduct tot aan verpakking ervan maar ook drukwerk bijvoorbeeld.

Uitgaande logistiek

Alles wat te maken heeft met het krijgen van het product naar de kopers. Opslag in magazijn, transport en orderverwerking.

Marketing en Sales

In deze primaire activiteit worden alle aspecten geschaard voor het aan de man brengen van het product (waarde propositie) van de organisatie.

Service

Hier worden activiteiten aan gehangen die te maken hebben met het behouden of vergroten van de waarde van het product of dienst. Denk aan bijvoorbeeld installatie, reparatie, enzovoorts.

Drie voorbeelden uit onze eigen ervaring

HR management
Zoals al omschreven, een groot punt van belang is het al dan niet aantrekken van professionals intern, of het inhuren van de competenties. Wij begeleiden klanten met het zoeken van de juiste partner/bureau indien er wordt gekozen voor inhuur van skills. Ook het afwegen van in-house versus uitbesteding begeleiden wij middels brainstorms en advies.

Technologische ontwikkelingen
Binnen de online wereld is technologie natuurlijk fundamenteel. Technologische ontwikkelingen binnen het fundament wordt ieder bedrijf wel verwacht op een bepaald niveau te doen om überhaupt mee te komen. Echter, concurrentievoordeel en winstmarge kan behaald worden wanneer er technologie wordt ingezet om de (immersie in de) ervaring (de ‘experience’) te vergroten. Denk aan kleding sites die Augmented Reality (AR) inzetten om het mensen makkelijker te maken om een kledingstuk te ‘passen’. Het biedt ook een stukje verrijking van de ervaring.

Inkoop en inkomende logistiek
Binnen online is er bij inkoop en inkomende logistiek een tweedeling te maken tussen eigen-beheer en dropshipping. Ook deze overweging begeleiden wij samen met de klant op basis van behoeften, wensen, doelstellingen en wat de markt in die niche te bieden heeft.

China komt vaak voor als oorsprong van inkoop wat uitdagingen met zich mee kan nemen omtrent kwaliteit, en betrouwbaarheid leveringen. Dit soort dingen zijn natuurlijk acceptabel mits ze goed passen in de waarde propositie, prijsstelling en algehele business model.